„Nevajag uzskatīt, ka domām, apgalvojumiem nav objektīvas varas. (...) Tie neizbēgami izraisa sekas, lai arī vēl neizpaužas ārējos darbos. Nākotnei daudz svarīgāks ir tas, ko cilvēki domā, nevis tas, ko viņi dara, jo domas laika gaitā kļūst par darbiem. Mēs šodien dzīvojam pēc pagājušo laiku domām, kuras īstenojas šodien veiktajos darbos.”

Rūdolfs Šteiners