PAMATAKMENS MEDITĀCIJA

IV

 

Laikmetu mijā
Pasaules Gara gaisma
Ienāca Zemes būtības straumē;
Nakts tumsa
Izbeidza valdīt,
Dienas gaišā gaisma
Iestarojās cilvēku dvēselēs;
Gaisma,
Kas sasilda
Nabaga ganu sirdis,
Gaisma, kas apgaismo
Gudro ķēniņu galvas.

Dievišķā gaisma,
Kristus Saule,
Sasildi
Mūsu sirdis,
Apgaismo
Mūsu galvas,
Lai labs top,
Ko mēs
No sirds uzsākam,
Ko mēs
No galvas
Mērķtiecīgi paveikt gribam.

Please reload