ATSKATS UN IESKATS


Cienījamie, dārgie, mīļie draugi un domubiedri,


Pārdomājot savu dzīvi pēdējos 25 gados, kopš esmu pieņēmusi lēmumu veltīt to latviešu tautas apgaismībai, proti, aiz pārliecības, ka ikvienam cilvēkam, kurš pašlaik dzīvo uz Zemes, ir jābūt iespējai saskarties ar antroposofiju viņam saprotamā valodā, tātad, atskatoties uz šiem gadiem, man radās vēlme iesaistīt savās pārdomās arī jūs kā tos, kuriem mans darbs tika veltīts.


Iesākumam fragments no APĻA sadaļas “Nodoms”:
APLIS darbojas antroposofijas studiju grupās, organizē seminārus, lekcijas, mākslinieciskas nodarbības un pārrunas atbilstoši saviem uzdevumiem un iespējām, veicina antroposofiskās literatūras tulkošanu un tās izplatīšanu, uztur bibliotēku un mājas lapu internetā. 
Tā kā jebkāda praktiska darbība šajā pasaulē ir saistīta ar noteiktiem izdevumiem, mēs esam pateicīgi draugiem, kuri atrod iespēju balstīt mūsu darbu finansiāli. Tas ir arī mūsu morālais balsts, jo parāda, ka tas, ko mēs darām, ir kādam vajadzīgs.

Pēdējo teikumu gan nākas taisnības dēļ pielabot: Tas būtu…, jo parādītu

Lūk, šis jautājums ir tas, pie kā es atkal nonācu savās pārdomās, un šodien runa nav tikai par naudu, lai arī šī problēma viscaur pastāv. Visa dzīve ir tik  radikāli mainījusies: internets, automātiskie tulki, angļu valodas kults u.t.t., ka arī šajā ziņā šis jautājums ir vietā.

Tādēļ lūdzam jūs pārdomāt un izteikt savas domas, atbildot uz sekojošiem jautājumiem vai brīvā formā: 

1) Vai Jūs piedalāties kādā antroposofiskā darba grupā? Kādā?
2) Vai pats/pati organizējat šādas grupas vai pasākumus?
3) Vai lietojat antroposofiskās grāmatas latviešu valodā? Vai jūsuprāt tās ir vajadzīgas?
4) Vai ir vēlami jauni tulkojumi? Kādi?
5) Vai lietojat portālu www.aplis.lv? Kuras sadaļas? Vai jūsuprāt tas ir vajadzīgs?
6) Vai jums ir zināmi citi antroposofiskās literatūras tulki latviešu valodā, neskaitot Zentu Vilsoni?
7) Vai jūs varētu/gribētu veicināt antroposofiskās literatūras izplatīšanu?

 

Ja izdevniecībai būt, tad tai ir vajadzīgi papildus spēki: tulki, redaktori-korektori, izplatītāji un atbilstošs finansējums, kuru – pēc croudfinding principa var nodrošināt tikai šajā darbā ieinteresēti cilvēki. Tādēļ:
8) Vai esat gatava(s) atbalstīt šo darbu ar regulāru iemaksu pēc savām iespējām?

Atkarībā no jūsu atbildēm un ne-atbildēm tiks pieņemts lēmums, kā rīkoties tālāk.

Atbildes, lūdzu, sūtiet: j.dobrovolska@gmail.com

«Cilvēcei pastāvīgi nepieciešams uztvert patiesības, kuras nevar tikt pilnīgi saprastas jebkurā laikā. Uzņemt sevī patiesību nozīmē iegūt ne tikai zināšanas, jo patiesība kā tāda satur sevī dzīvības spēku. Kad mēs caurstrāvojam sevi ar patiesību, mēs caurstrāvojam savu dvēseli ar kādu tai nepieciešamu pasaules elementu, tāpat kā mums sava miesa pastāvīgi jācaurstrāvo ar ārējo gaisu, lai mēs varētu dzīvot.»


(Rūdolfs Šteiners, 16.7.1914)

Sociālās kustību spēles


Cienījamie, mīļie spēļu veterāni un vēl “neiesvētītie”, bet gribošie piedzīvot dažas tikpat priecīgas, cik nopietnas stundas, pavadītas kopā, kustoties un spēlējot, runājot un klausoties, domājot un brīnoties par jauniem atklājumiem – gan sevī, gan citos, gan pa starpu.


Šis spēļu veids ir vācu dziedinošā pedagoga, filosofa un rakstnieka Vernera Kūfusa mūža darbs. Viņš ir izstrādājis to ilgu gadu gaitā ar domu veicināt mūsdienu cilvēku spēju sajust sevi un savus līdzcilvēkus kā būtnes, kurām ir ne tikai fiziskais ķermenis, kas atdala viņus citu no cita, bet arī kaut kas saistošs, kas ļauj sajust citos sevi un sevī citus, kas ir ārkārtīgi svarīgi un būs arvien svarīgāk, lai cilvēce un pasaule varētu attīstīties veselīgi.


Aicinu sadūšoties, lai izrautos no ikdienas vāveres riteņa un atklāt jaunu dzīves uztveres veidu. Vispirms mēģināsim veltīt šim pasākumam dažas stundas, tālāk skatīsimies, vai izdosies pievērsties šīm nodarbībām vairāk vai mazāk regulāri. Tas būs atkarīgs no tiem, kuri būs atsaukušies uz aicinājumu.

Lūdzu no jauna vai atkārtoti pieteikties tos, kurus šīs nodarbības principā interesē un kuri ir gatavi gaidīt, kamēr tādu interesentu salasīsies pietiekami daudz, lai varētu droši sākt darboties.

Kontakti:
j.dobrovolska@gmail.com
67401502
 

Vairāk par spēļu būtību:

Verners Kūfuss "Sociālās kustību spēles"

Saruna par sociālajām kustību spēlēm

Please reload