top of page

“Kristus misija pastāv tajā, lai atnestu cilvēkam pilnu Es-spēku, iekšēju patstāvību viņa dvēselei. Atsevišķam Es ir jāsasniedz spēja pilnīgā patstāvībā un noslēgtībā justies stāvam pašam uz sava pamata. Tad caur mīlestību kā brīvu Es devumu cilvēkiem jāsanāk kopā. Caur Kristus impulsu Zemes misijā ienāk mīlestība, kas arvien vairāk paceļas pāri visam materiālajam un kļūst arvien garīgāka.”

Rūdolfs Šteiners (GA 103/5)


“Zemes attīstības beigās pienāks laiks, kad, kļuvis patstāvīgs, Es savā dziļākajā būtībā pilnīgā atdevē sajutīs impulsu rīkoties pareizi, rīkoties labi. Un, tā kā viņš jutīs šo impulsu pats sevī, viņš darīs pareizo un labo bez jebkāda ārējas instances mudinājuma. Kad mīlestība kļūs tik apgarota, ka neviens vairs negribēs sekot kam citam kā tikai šim impulsam, tad būs piepildījies tas, ko Kristus Jēzus gribēja ienest pasaulē…
Jo tas ir viens no kristietības noslēpumiem, kas māca: Skatieties uz Kristu, piepildiet savas dvēseles ar viņa veidola spēku, mēģiniet kļūt kā viņš, sekot viņam, tad jūsu atbrīvojies Es, kuram vairs nebūs vajadzīgi nekādi likumi, kā savā visdziļākajā būtībā brīva būtne darīs tikai pareizo, tikai labo.”

Rūdolfs Šteiners (GA 103/4)

bottom of page