“Brīdī, kad cilvēks beidzot izlemj uzņemties kādu uzdevumu, tūlīt atsaucas providence. Visas iespējamās lietas, kas citādi nekad nebūtu notikušas, notiek, lai viņam palīdzētu. Vesela notikumu straume sakustas, pateicoties šim lēmumam, un tā sarūpē daudz neparedzamu nejaušību, tikšanos un materiālo palīdzību, par kādu līdz tam nevarētu pat sapņot. Lai kas tas būtu, ko tu vari vai domā, ka vari, sāc. 


Drosme nes sevī ģēniju, varu un maģiju. Sāc tagad!”


Johans Volfgangs Gēte

 

***


“В момент, когда человек окончательно решается взяться за какое-то задание, тотчас отзывается провидение. Всевозмож-ные вещи, которые иначе никогда бы не случились, случаются, чтобы ему помочь. Целый поток событий приходит в движение благодаря этому решению, и он заботится к своей пользе о многочисленных непредвиденных случайностях, встречах и материальной помощи, о которых никто не мог и мечтать. Что бы ты ни мог или не думал, что можешь, начинай.


Храбрость несет в себе гения, власть и магию. Начни сейчас!”


Иоганн Вольфганг Гётe

Please reload