Līdz 20. 06. 2021. tiek ļoti gaidīti pieteikumi

BALTIJAS RUNAS VEIDOŠANAS

divgadīgajam pedagoģiskajam kursam

 

www.runasveidosana.eu

jeb

https://ieej.lv/cvJcD

 

Šobrīd ir notikušas deviņas iepazīšanās nodarbības (pa trim katrā Baltijas valstī) un esam gatavi startēt ar plānoto semināru.

Seminārs paredzēts gan pedagogiem, gan antropozofijā ieinteresētiem cilvēkiem, noderēs gan pirmsskolas pedagogiem, gan valdorfskolotājiem, jo sniegs zināšanas par cilvēka runas attīstību, bērna vecumposmu attīstību un, praktiski darbojoties, uzlabos katra paša runas prasmes.

 

Divgadīgais kurss notiks Rīgā no 2021. – 2023. gadam ar 7 nedēļas nogales moduļiem (sākam piektdien plkst. 16.00 un beidzam svētdien plkst. 12.30) un 3 garākiem moduļiem (4 - 5 dienas). Darba valoda krievu, vācu – ar tulkojumu latviski!

 

Pasniedzējas būs igauņu runas veidošanas speciālistes Külli Volmer, Siiri Veensalu un Māra Svilāne no Latvijas. Būs arī viesdocentes: Sibylle Fiolka (Waldorfinstitut Witten Annen), Angelika Strnad  (Waldorfseminar Hamburg), Agnes Zehnter (Sprachgestaltung in Dornach). Katrā reizē arī mākslinieciska darbošanās.

 

Dalības maksa par mācību gadu ir 800 EUR (10 moduļi x 80 eiro)

Studiju gada plāns:

25. - 28. jūlijs 

10. - 12. septembris 

8. - 10. oktobris 

5. - 7. novembris 

3. - 5. decembris 

3. - 7. janvāris  

4. - 6. februāris

4. - 6. marts

19. - 23. aprīlis

6. - 8. maijs 

Ja ir kādi jautājumi – zvani vai raksti Mārai Svilānei 26160109, mara.svilane@gmail.com

Informācija par

IAO kursiem Baltijā

2021. gada 14. - 17. augustā

Tartu Valdorfģimnāzijā

ŠEIT