top of page
 1. PRAKTISKĀS DOMĀŠANAS IZKOPŠANA

 2. PASAULES Es UN CILVĒKA Es. MIKROKOSMISKI PĀRJUTEKLISKAS BŪTNES

 3. GARAZINĀTNE KĀ SAGATAVOTĀJA JAUNAI ĒTERISKAI REDZEI

 4. CILVĒKA GRIBAS NOSLĒPUMI • ARIMANA INKARNĀCIJAS SAGATAVOŠANA

 5. KO DARA EŅĢELIS MŪSU ASTRĀLAJĀ MIESĀ

 6. KRISTUS BŪTĪBA

 7. KĀ ŠODIEN IZPRAST LIELDIENAS? • Apustuļa Pāvila vēsts nozīme kristietības attīstībai. 1. lekcija

 8. KĀ ŠODIEN IZPRAST LIELDIENAS? 2. lekcija

 9. TICĪBA, MĪLESTĪBA, CERĪBA – trīs dzīves pakāpes cilvēces attīstības gaitā

 10. VĀRSMAS, LŪGŠANAS, MEDITĀCIJAS

 11. BŪTISKI SOCIĀLĀ JAUTĀJUMA ASPEKTI

 12. "SOCIĀLĀ JAUTĀJUMA" ATVIEGLOTS TULKOJUMS

 13. GARAZINĀTNES UZDEVUMS

 14. GARAZINĀTNES UZDEVUMS. BLAKUSVINGRINĀJUMI

 15. PAR CIEŠANU JĒGU

 16. GARĪGA CILVĒKA UN CILVĒCES VADĪBA

 17. PAR UZTICĪBU DOMĀŠANAI UN PAR DOMĀJOŠAS DVĒSELES BŪTĪBU. PAR MEDITĒŠANU

 18. SENĀ JOGAS KULTŪRA UN JAUNĀ JOGAS GRIBA. NĀKOTNES MIHAELA KULTŪRA

 19. PAR CILVĒKA INTELIĢENCES METAMORFOZĒM

 20. DABA UN MŪSU IDEĀLI

 21. EZOTĒRISKĀ STUNDA

 22. REINKARNĀCIJA UN KARMA NO MODERNĀS DABASZINĀTNES REDZESPUNKTA

 23. KO GARAZINĀTNE SAKA PAR ASTROLOĢIJU?

 24. JĀŅA EVAŅĢĒLIJA BŪTĪBA UN KRISTIETĪBAS NĀKOTNE

 25. LIELDIENU SVĒTKI CILVĒCES MISTĒRIJU VĒSTURES GAISMĀ

 26. PAR GATAVOŠANOS NĀKAMAJAI DIENAI

 27. SOCIĀLĀS MĪKLAS IEKŠĒJAIS ASPEKTS

 28. SOCIĀLĀS MĪKLAS IEKŠĒJAIS ASPEKTS. LUCIFERISKA PAGĀTNE. ARIMANISKA NĀKOTNE

 29. MIEGA NOZĪME

 30. KARMAS ATKLĀSMES. 11. lekcija

 31. VALODA UN VALODAS GARS

 32. ZVAIGŽŅOTĀS DEBESIS VIRS MANIS, MORĀLAIS LIKUMS MANĪ

 33. KRISTUS PARĀDĪŠANĀS ĒTERISKAJĀ VEIDOLĀ

 34. MIHAELA CĪŅA AR PŪĶI

 35. ZIEMASSVĒTKU APCERĒJUMS: LOGOSA MISTĒRIJA

 36. KRISTUS UN CILVĒKA DVĒSELE. 1. lekcija

 37. KOPIENA PĀR MUMS, KRISTUS MŪSOS

 38. PAR MAZO TAUTU MISIJU

 39. DVĒSELES KALENDĀRS

 40. BĒRNA AUDZINĀŠANA PUSAUDŽA GADOS

 41. ASKĒZE UN SLIMĪBA

 42. VASARSVĒTKI – BRĪVAS INDIVIDUALITĀTES SVĒTKI

 43. CILVĒKA UN CILVĒCES VECUMS

 44. CILVĒKA DZĪVES GĀJUMS NO GARAZINĀTNES REDZESPUNKTA

 45. CILVĒKA RAKSTURS

 46. MIHAELA LAIKMETAM SĀKOTIES

 47. CILVĒCES ATJAUNOŠANĀS UN NOVECOŠANA

 48. SVĒTĀ NAKTS

 49. TRĪS LEKCIJAS PAR LIELDIENU NOZĪMI

 50. SAPROTIET VIENS OTRU

 51. PAR TĪRAS DOMĀŠANAS NOZĪMI

 52. EZOTĒRISKĀ STUNDA

 53. SKOLU UZDEVUMS

 54. OBJEKTĪVĀ OKULTISMA UN SUĢESTĪVĀS MISTIKAS DRAUDI. GARAZINĀTNES VADLĪNIJAS

 55. GOLGĀTAS MISTĒRIJAS IZPRATNES PAMATI. CILVĒKA TRĪS TIKŠANĀS AR VIŅA AUGSTĀKO BŪTĪBU

 56. SOCIĀLĀ ORGANISMA TREJĀDE UN PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA PASAULĒ

 57. ČETRI KRISTUS UPURI KĀ PAŠAIZLIEDZĪBAS SKOLA. TRĪS GOLGĀTAS MISTĒRIJAS PRIEKŠPAKĀPES

 58. ES ESMU SAUCĒJA BALSS VIENTULĪBĀ

 59. JĀŅA EVAŅĢĒLIJA BŪTĪBA UN KRISTIETĪBAS NĀKOTNE (konspekts)

 60. GARĪGIE SPĒKI, KAS DARBOJAS STARP VECO UN JAUNO PAAUDZI (no lekciju cikla pedagogiem)

 61. LUCIFERISKĀ PAGĀTNE UN ARIMANISKĀ NĀKOTNE

 62. ATTIECĪBAS STARP FIZISKO UN GARĪGO PASAULI

 63. KREDO

 64. PAR EZOTĒRISKĀM ZINĀŠANĀM

 65. CĪŅA PAR KRIEVU KULTŪRAS DĪGLI

 66. PAR ĒTERISKĀ UN ASTRĀLĀ ELEMENTA DARBĪBU CILVĒKĀ UN ZEMĒ

 67. PIRMĀ LEKCIJA NO DZIEDNIECISKĀS PEDAGOĢIJAS CIKLA

 68. OTRĀ LEKCIJA NO DZIEDNIECISKĀS PEDAGOĢIJAS CIKLA

 69. TREŠĀ LEKCIJA NO DZIEDNIECISKĀS PEDAGOĢIJAS CIKLA

 70. CETURTĀ LEKCIJA NO DZIEDNIECISKĀS PEDAGOĢIJAS CIKLA

 71. SAPROTIET CITS CITU 

bottom of page