Kopš 2019. gada septembra grupa darbam ar

Rūdolfa Šteinera “Brīvības filosofiju”

pulcējas trešdienās no plkst. 16.00 – 18.00

Līdzdalībai šajā darbā nav nepieciešamas  priekšzināšanas antroposofijā.

Vienīgais noteikums: garīgā bada sajūta.

 

Darbs ar grāmatas saturu tiek papildināts

ar vingrinājumiem dzīvas domāšanas izkopšanai.

 

Grupa strādā krievu un latviešu valodā pēc principa:

katrs runā savā valodā un saprot abas.

 

Grāmatu latviešu valodā jaunā redakcijā

var iegādāties uz vietas,

krievu valodā – Rēriha grāmatnīcā

vai Rīgas Valdorfskolas bibliotēkā.

 

Ja ir apņēmība pievienoties, pieteikties var pie

Jūlijas Dobrovoļskas:

j.dobrovolska@gmail.com

67401502