Izdevniecība AntropoSofija piedāvā iegādāties grāmatas.

 

Vērsties pie:

 

Jūlija Dobrovoļska

Tālr. 67401502

j.dobrovolska@gmail.com

Jaunums:

Rūdolfs Šteiners

AUDZINĀŠANAS MĀKSLA
Semināra pārrunas un mācību plāna lekcijas


Dažas no pārrunātajām tēmām:

Temperamentu īpatnības.
Galvenās stundas uzbūve.
Stāstāmā viela dažādās klasēs.
Motīvi zīmēšanai. Stāsti par dzīvniekiem.
Augu mācība. Motīvi zīmēšanai. 
Taisnā stāja un telpisku priekšstatu veidošana. 
Rēķināšana, ģeometrija un stereometrija. 
Vēstures un ģeogrāfijas pasniegšana.
Skolēnu aizraušanās ar skolotāju.
Trīs “pelnrušķītes” klasē.
Kā apieties ar palaidņiem un brašuļiem.
Vairāk un mazāk apdāvināti skolēni. 
Daži bērnu uztura jautājumi. 
Runas vingrinājumi.
Un citi.