top of page

Antroposofijas studiju grupa

9.12.2023. darbu atsāka antroposofijas studiju grupa, kas strādā ar R. Šteinera lekciju ciklu

”Atsevišķu tautu dvēseles un to misija saistībā ar ģermāņu un ziemeļu tautu mitoloģiju”.


Ja arī turpmāk vēlaties saņemt informāciju par šīs grupas darbu, lūdzu atsūtiet apstiprinājumu līdz

18. februārim uz e-pastu flaumanejachens@gmail.com. Informāciju par šīs grupas darbu sūtīsim tiem, kas būs apstiprinājuši, ka vēlas to saņemt.


Turpmākās tikšanās:

Ogres bibliotēkā, Ogrē, Brīvības ielā 35 pl. 10:15 - 13:15


Sestdienās

09.03.2024.

1.06.2024.

21.09.2024.

7.12.2024.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka antroposofijas priekšzināšanas šim darbam būs nepieciešamas.

Dalība grupas darbā ir bez maksas.


Ar sirsnīgiem sveicieniem no Ogres!


Anda un Lüders Jahensi


Comments


bottom of page