Svētās naktis

“Divpadsmit Svētās naktis

ir izšķirošas visai mūsu nākamā gada dzīvei un liktenim.

Tajās var tikt iedēstīta mūsu gribas labā sēkla.

Īpaši svarīgs ir tas, ko mēs uzņemamies Jaungada naktī.

Šajā naktī mūsu tautas gars uz dažiem mirkļiem atlaiž mūs brīvībā.

Un šajos mirkļos mūsu domas uztver visaugstākās hierarhijas, kas piešķir tām īstenošanās spēku.”

Rūdolfs Šteiners