PAR ĒTERISKĀ UN ASTRĀLĀ ELEMENTA DARBĪBU CILVĒKĀ UN ZEMĒ


Antroposofiski orientētās garazinātnes pamatus veido Rūdolfa Šteinera (1861-1925) uzrakstītie un publicētie darbi. Līdztekus no 1900. līdz 1924. gadam viņš ir nolasījis daudzas lekcijas un kursus gan publiski, gan Teosofiskās, vēlāk Antroposofiskās, biedrības biedriem. Viņš pats iesākumā vēlējās, lai visnotaļ brīvi nolasītās lekcijas netiktu rakstiski fiksētas, jo tās bija domātas kā "mutiski, drukai neparedzēti ziņojumi". Bet, kad parādījās un tika izplatīti nepilnīgi un kļūdaini klausītāju pieraksti, viņš jutās spiests pierakstīšanu noregulēt. Šo uzdevumu viņš uzticēja Marijai Šteinerei fon Siversai. Viņai bija jānozīmē stenogrāfisti, jānodrošina pierakstu kvalitāte un jāveic izdošanai nepieciešamā tekstu caurskate. Tā kā Rūdolfs Šteiners laika trūkuma dēļ tikai ļoti nedaudzos gadījumos pats varēja koriģēt šos pierakstus, tad attiecībā pret visām lekciju publikācijām ir jāievēro viņa atruna: "Būs jāpieņem, ka manis necaurskatītajos pierakstos var būt arī kļūdas."


Pēc Marijas Šteineres (1867-1948) nāves, atbilstoši viņas dotajām vadlīnijām, tika uzsākta Rūdolfa Šteinera kopoto rakstu izdošana. Šis sējums ir daļa no šiem kopotajiem rakstiem. Ciktāl nepieciešams, tuvāki dati par teksta avotiem atrodami piezīmju sākumā.


Īpašo vietu, kādu lekciju darbā ieņem šīs lekcijas strādniekiem Gēteānuma būves laikā, attēlo Marija Šteinere savā ievadvārdā šī sējuma sākumā.


Pirmā lekcija:

GA_350_1
.pdf
Download PDF • 404KB

Turpinājums sekos.