LUCIFERISKĀ PAGĀTNE UN ARIMANISKĀ NĀKOTNE

Rūdolfa Šteinera lekcija.


Saturs: Pagāniskā pirmgudrība un jūdu tautas pasaules uztvere. Lucifera inkarnācija 3. pirmskristīgā gadu tūkstoša sākumā. Pirmgudrība trešajā pēcatlantiskajā kultūrā, Grieķijā un gnostiķu mācībā. Teoloģijas materiālisms. Arimana inkarnācija. Arimans izmanto savas inkarnācijas sagatavošanai viltu un mānus. Kardināls Njūmans. Lux-mundi kustība. Atšķirību jēga starp četriem evaņģēlijiem.

9_Vortrag
.pdf
PDF • 191KB