Jauna iniciatīva


Izņēmuma kārtā piedāvājam saviem lasītājiem šo informāciju, kas pagaidām gan tieši neattiecas uz APĻA tematiku, bet kā jauns, savlaicīgs un drosmīgs pasākums, satur sevī zināmas iespējas. Lai tās izmantotu, projektā būtu aktīvi jāiesaistās arī Valdorfskolu pedagogiem un vecākiem. Kairos-mirklis jauno ideju ienākšanai dzīvē parasti ir gaužām īss. Tai mērā, kādā sāks veidoties stingras struktūras, to kļūs arvien mazāk.


Manā skatījumā būtu svarīgi panākt, lai šī iniciatīva parūpētos par to, lai ienestu izglītības jomā vairāk brīvības un radošā gara, t.i., lai nākotnē ar vienādām tiesībām un iespējām varētu darboties visdažādākās skolas un citas izglītības un audzināšanas formas. Tām visām kopīgs “jumts” ir nepieciešams tikai atbalstam un aizsardzībai. Darba formas un mācību programmas būtu jāatstāj pašu skolotāju un audzinātāju ziņā.


Vienīgam noteikumam jebkādas skolas pastāvēšanai būtu jābūt: skolotāju komanda, kura pārliecinoši pārstāv tās ideju un ir gatava to realizēt, un vecāku kopums, kuri ir gatavi uzticēt savus bērnus šai komandai un ar to sadarboties.Mostamies un pie darba. “Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek.”


Jūlija***Biedrība BCA Izglītība informē, ka atver VisLatvijas vidusskolu 1.–12. klases skolēniem un skolotājiem,

kuriem visas ģimenes locekļu izvēle ir būt veseliem, uzturot savu dabisko imunitāti.


Radīsim un veidosim kopā neatkarīgu, suverēnu izglītības sistēmu!


Plašāka informācija par skolu un saziņas iespējām:

Ingrīda Elinga - Eliasa

m.t.: 29275577

e-pasts: ingrida.elinga.eliasa@gmail.comTikšanās ar skolotājiem online 28. jūnijā 10.00-12.00, klātienē 1. jūlijā 16.00


Tikšanās ar vecākiem online 5. jūlijā 19.00


Interesentiem lūgums aizpildīt šeit pievienotās anketas un nosūtīt ingrida.elinga.eliasa@gmail.com:


pielikums_1_anketa vecākiem
.docx
Download DOCX • 16KB
pielikums_2_anketa skolotājam
.docx
Download DOCX • 19KB

Informācija par šo iniciatīvu:


info_VisLatvijas vidusskola
.pdf
Download PDF • 923KB