IEVADS ANTROPOSOFIJĀ

APLIS piedāvā

online formātā

lekciju kursu


IEVADS ANTROPOSOFIJĀ

Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir ārkārtīgi daudzveidīga. Tā izskatās visai atšķirīgi jau dienā un naktī, ziemā un vasarā, Ziemeļpolā un tropos, laukos un lielpilsētā. Mēs to uztveram atkarībā no tā, vai esam sieviete vai vīrietis, jauni vai veci, kā arī no mūsu izglītības un profesijas. Kur nu vēl dažādās kultūras, katrā no kurām tiek kopti atšķirīgi uzskati un priekšstati par vienu un to pašu pasauli. Kāda tad tā ir īstenībā? Kas satur to kopā? Vai ir iespējams aptvert tās būtību un jēgu? Vai tas ir nepieciešams? Ko nozīmē jēgpilna dzīve?

Provizorisks kursa saturs:

KAS IR CILVĒKS, NO KURIENES VIŅŠ NĀK UN UZ KURIENI IET? Ko nozīmē “Radības kronis”? KAS NOSAKA CILVĒKA DZĪVES GAITU? KĀ VEIDOJAS MŪSU BIOGRĀFIJA?

Vai mēs varam mainīt tās gaitu?

DIVAS CILVĒKA IZCELSMES PLŪSMAS. AUDZINĀTĀJU KOMPETENCES.


PASAULES RAŠANĀS UN TĀS ATTĪSTĪBAS AINA? ZEMES MISIJA. BRĪVĪBA VAI/UN NEPIECIEŠAMĪBA.


LABAIS UN ĻAUNAIS. KĀ ATŠĶIRT VIENU NO OTRA?

RELIĢIJAS VĒSTURE. KAS IR KRISTUS? Ko nozīmē “ES ESMU ar jums visas dienas līdz pasaules beigām.”

Viņa attiecības ar cilvēku un cilvēci dažādos vēstures laikos.

Kur un kādēļ viņš ir meklējams šodien?

KĀDA NOZĪME IR RASĒM UN NACIONALITĀTĒM CILVĒKA UN PASAULES ATTĪSTĪBĀ?


SĀPJU UN CIEŠANU NOZĪME CILVĒKA DZĪVĒ.Šīs un daudzas citas tēmas veido Rūdolfa Šteinera (1861 – 1925), austriešu filosofa, humānista un lielā cilvēces Skolotāja izstrādātās garazinātnes jeb antroposofijas saturu. Tā ienes gara gaismu praktiski visās – gan ārējās, gan iekšējās - dzīves jomās, sniedz atbildes uz būtiskiem jautājumiem un modina tādus, kuri snauž cilvēku dvēseles dzīlēs, nerazdami izpausmes iespēju. Katrā ziņā antroposofijas ienākšana cilvēces kultūras dzīvē līdz ar 20. gadsimtu nozīmē, ka materiālisma laikmets ir beidzies un ir pienācis laiks paplašināt pasaules ainu par tās vēsturiski attaisnoto, ilgstoši iztrūkstošo garīgo dimensiju.


Lūdzu pieteikties līdz 1. martam. Kursa vadītāja: Jūlija Dobrovoļska

+371 67401502

j.dobrovolska@gmail.com


***

Pieteikumā lūdzu dažos vārdos pastāstīt par jūsu vecumu, izglītību, nodarbošanos un pašreizējo faktisko dzīves vietu, kā arī par motivāciju piedalīties šajā kursā. Tas nepieciešams, lai veidotu kursu atbilstoši auditorijas vajadzībām. Jums tas neuzliek nekādas saistības, un jūs jebkurā mirklī varat pārtraukt savu dalību.


Ideālā, t.i., dalībnieku noturīgas intereses gadījumā, kurss varētu izvērsties par īstu dzīves skolu.


Pirmo iespaidu par antroposofiju, tās autoru Rūdolfu Šteineru un viņa darbu varat gūt, ieskatoties atbilstošajās APĻA rubrikās vai daudzās citās interneta vietnēs visās pasaules valodās.


Esmu atvērta jautājumiem un sarunām caur e-pastu vai pa tālruni.

J.D.