APLIS piedāvā: ANTROPOSOFIJAS PAMATIOTRAIS CIKLSSveiciens uz rudens sliekšņa.

Ir sajūta, ka jāsāk atkal rosīties. Iekļaujoties jaunajā realitātē, aicinu pēc garīgās barības izslāpušās dvēseles satikties nākamajā online lekciju kursā par antroposofijas pamatiem.


Iepriekšējā kursā esam skāruši vienu-otru antroposofijas tēmu, turpmāk mēģināsim gan padziļināti pievērsties tiem pašiem jautājumiem, gan papildināt izveidoto ainu ar ieskatu vēl neskartajās dzīves jomās.


Domāju likt kursa pamatā mūsu pasaules radīšanas mistēriju un veidot izziņas procesu pēc vajadzībām, kas tiks apzinātas katras nodarbības beigās. Apmēram šādi taču tika radīta arī mūsu pasaule. Tikai tā tika radīta „no NEKĀ”, bet mums kā domāt spējīgiem „radības kroņiem” ar šīs cēlās dāvanas palīdzību būs jāizseko savas tapšanas process atpakaļ gaitā līdz šim „NEKAM”, kas var izrādīsies par „VISU”. Uzdevums nav vienkāršs, bet, cerams, katrs no dalībniekiem varēs tā gaitā pavirzīties savā attīstībā vienu-otru solīti uz priekšu.


Šoreiz gribētos panākt jūsu aktīvāku līdzdalību priekšā stāvošajos piedzīvojumos, kas pastāvēs no klausīšanās, domāšanas, jušanas, jautāšanas un vingrināšanās.


„Ceļa maizei” būtu vēlams iegādāties „Slepenzinātnes aprakstu” (Rakas grāmatnīcā, kas atrodas Rīgā, Alfrēda Kalniņa ielā 10; Tālr.67213099), vai atrakt to savos grāmatu plauktos.


Nodarbības notiek otrdienās plkst. 18.30 sākot ar 2021. gada 2. novembri.


Pieteikties: j.dobrovolska@gmail.com