APLIS aicina


Piedāvājam divas jaunas iniciatīvas:


1. Darbs ar R. Šteinera grāmatu „Vispārējā cilvēkmācība”, kas ir jebkādas pedagoģijas garazinātniskais pamatu pamats. Šīs grupas darba formas variēsies starp teksta lasīšanu un analīzi, domāšanu veicinošiem vingrinājumiem, patstāvīgu apgūstamās vielas pārstrādāšanu (mājas darbiem) utml. Tas būs nopietns un ilgstošs darbs.

Grāmata ir iegādājama RaKa’s grāmatnīcā.

Un te ir tās audioieraksts: https://archive.org/details/cilvekmaciba_201804/00+Ievads.mp3


2. Darbs pie tēmas „Sociālā organisma Trīsdaļīgums”, kurā runa ir par jaunas sabiedriskās iekārtas veidošanu.


Abas tēmas ir ārkārtīgi aktuālas laikā, kas, neskatoties uz šķietami pretējo iespaidu, īstenībā pieļauj un pat pieprasa no mums pavisam jaunu dzīves sapratni praktiski visās tās jomās. Un pēdējo gadu notikumi pasaulē skaidri rāda, ka šodien, kā vēl nekad, cilvēces nākotnes kvalitāte būs atkarīga no katra atsevišķa cilvēka līdzdalības tās apzinātā un lietpratīgā veidošanā.


Prioritāte ir darbam klātienē, bet nepieciešamības gadījumā esam atvērti arī citām darba formām: online vai hibrīdi: gan-gan. Būtu labi maksimāli izmantot studijām vasaras laiku...


Pieteikties līdz 1. jūlijam, norādot savu vārdu, vecumu, nodarbošanās veidu(s) un dzīves vietu, jums iespējamos vai neiespējamos laikus. Sīkāka individuāla informācija tiks sniegta tiem, kuri būs pieteikušies.


Pieteikumus un iespējamos jautājumus sūtīt:

j.dobrovolska@gmail.com