Aicinājums

Veidojam radošo vecāku pulciņu!


Mainīgajos dzīves apstākļos ir radusies iniciatīva un vēlme kopā sanākt un darboties jaunajām ģimenēm, kas vēlas saviem bērniem nodrošināt mājmācību un kopīgus pārgājienus/aktivitātes pie dabas. Mums ir tuvas Valdorfpedagoģijas idejas un metodes, un labprāt aicinātu līdzīgi domājošos vecākus apvienoties.


Šobrīd ir ieskicētas pirmās aprises tam, kā mājmācības grupiņas process varētu ritēt, bet aicinām kopā radīt un gaidām jauno, radošo bērnu pulciņu!


Par telpu un praktiskiem jautājumiem vienosimies, atbilstoši bērnu skaitam.

Lūgums interesentiem rakstīt uz šo e-pastu: oozolinaliene@gmail.com