IEVADS ANTROPOSOFIJĀ

Jauniešu klubs MOMENTUM

piedāvā lekciju kursu visiem interesentiem

IEVADS ANTROPOSOFIJĀ

Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir ārkārtīgi daudzveidīga. Tā izskatās visai atšķirīgi jau dienā un naktī, ziemā un vasarā, Ziemeļpolā un tropos, laukos un lielpilsētā. Mēs to uztveram atkarībā no tā, vai esam sieviete vai vīrietis, jauni vai veci, kā arī no mūsu izglītības un profesijas. Kur nu vēl dažādās kultūras, katrā no kurām tiek kopti atšķirīgi uzskati un priekšstati par vienu un to pašu pasauli. Kāda tad tā ir īstenībā? Kas ir tas, kas satur to kopā? Vai ir iespējams aptvert tās būtību un jēgu? Vai tas ir nepieciešams? Ko nozīmē jēgpilna dzīve? Šis ir 8 lekciju teorētisks un praktisks kurss. Katrā nodarbībā ir paredzēta lekcija, diskusija un ar lekcijas tēmu saistīta praktiska nodarbība. Caur diskusiju, mākslu, mūziku un kustībām meklēsim sevis un pasaules izpratni.


Kursa moderators: Leonards Kokorevičs. Vieslektore un Formu zīmēšanas pasniedzēja: Jūlija Dobrovoļska.

Botmera ģimnastikas un sociālo kustības spēļu speciāliste: Nadežda Kokoreviča.


Kursa saturs un kalendārs:

17.09. 1. KAS IR CILVĒKS, NO KURIENES VIŅŠ NĀK UN UZ KURIENI IET? Ko nozīmē “Radības kronis”? 01.10. 2. MIEGS UN NĀVE. KAS NOTIEK AIZ NĀVES SLIEKŠŅA?

Kādām likumsakarībām ir pakļauta cilvēka apziņa? 22.10. 3. CIK LIELA IR INDIVĪDA LOMA VISAS CILVĒCES KONTEKSTĀ? Divas cilvēka izcelsmes plūsmas. Mūžīgā individualitāte?

Vai mūsu pašreizējā dzīve uz Zemes ir vienīgā. 29.10. 4. PASAULES RAŠANĀS UN TĀS ATTĪSTĪBAS AINA Katrs attīstības posms izriet no iepriekšējā un katrā dus nākamā dīglis.

Divas laika plūsmas. Zemes misija. 12.11. 5. BRĪVĪBA UN NEPIECIEŠAMĪBA Vai brīvība ir iespējama? Brīvība no kā vai kam?

Vai nepieciešamība ir nepieciešama? 26.11. 6. KAS IR KRISTUS? “ES ESMU ar jums visas dienas līdz pasaules beigām.”

Viņa attiecības ar cilvēku un cilvēci dažādos vēstures laikos.

Kur un kādēļ viņš ir meklējams šodien?


10.12. 7. KĀDA NOZĪME IR RASĒM UN NACIONALITĀTĒM

CILVĒKA UN PASAULES ATTĪSTĪBĀ?

Kā apieties ar temperamentiem audzināšanā un pašaudzināšanā? 17.12. 8. KĀPĒC PASAULĒ IR TIK DAUDZ SĀPJU UN NETAISNĪBAS? Vai labais vienmēr ir labs un ļaunais ļauns?

“Ļaunā” izcelsme un misija cilvēces attīstības gaitā.

Trīs pasaulē darbojošies pamatspēki. Kas ir TREŠAIS spēks? Šie un daudzi citi jautājumi veido Rūdolfa Šteinera (1861 – 1925), austriešu filosofa, humānista un lielā cilvēces Skolotāja izstrādātās garazinātnes jeb antroposofijas saturu. Tā ienes gara gaismu praktiski visās – gan ārējās, gan iekšējās – dzīves jomās, sniedz atbildes uz būtiskiem jautājumiem un modina tādus, kuri snauž cilvēku dvēseles dzīlēs, nerazdami izpausmes iespēju. Katrā ziņā antroposofijas ienākšana cilvēces kultūras dzīvē līdz ar 20. gadsimtu nozīmē, ka materiālisma laikmets ir beidzies un ir pienācis laiks paplašināt pasaules ainu ar tās ilgu laiku iztrūkstošo garīgo dimensiju.


Lūdzam pieteikties līdz 13. septembrim. Jūlija Dobrovoļska

67401502

j.dobrovolska@gmail.com


Leonards Kokorevičs

+371 27560150

LK.momentum@gmail.com