Lieldienu vēstule no astroloģes Rozannas Zontāgas

Mēs dzīvojam lielo pārmaiņu laikā, ko pašlaik jūt visi. Lai varētu savienoties ar dziļas transformācijas spēkiem, kuri nes šo laiku, mums jāsaprot, kādēļ un kas īsti notiek. Ir jau daudz runāts par Saturna/Plutona/Saules/Merkura konjunkciju šī gada janvārī. Tā kā šīs varenās konjunkcijas (satikšanās) sekas ietekmēs mūs vēl ilgi, ir vērts vēlreiz un detalizētāk paskatīties uz tās izvirzītajiem uzdevumiem.

Jāsaprot, ka neviena zvaigžņu vai planētu konstelācija nerada mums nenovēršamas situācijas! Taču fizisko planētu, arī Saules satikšanās noteikto aspektu kombinācijās var parādīt virzienu, kurā darbojas ar tām saistītās augstās garīgās būtnes. Te runa ir pirmām kārtām par cilvēces kā brīvības hierarhijas attīstību, kas atkarīga no katra atsevišķā cilvēka!

32 – 38 gadus ilgst Plutona/Saturna konjunkcijas cikls, kura ietvaros šīs planētas turpinās satikties arvien no jauna dažādos aspektos, lai atklātu cilvēcei arvien dziļākus šīs konjunkcijas tēmas aspektus. Pēdējā Saturna/Plutona konjunkcija notika 1982. gada novembrī – Svaros. Galvenā tās tēma bija satikšanās transformācija. Šodien jāvaicā, kādu satikšanās kvalitātes kultūru mēs esam radījuši šajos pēdējos 38 gados – laikā, kuru raksturo jaunas “satikšanās iespējas” internetā, bet vienlaicīgi arvien pieaugoša personības iesaistīšana tirgus attiecībās? Arvien pieauga skaistas ilūzijas vērtība salīdzinājumā ar īstu darbību, piemēram, t.s. influenceri. Tūkstotis netveramu draugu kļuva svarīgāki par patiesu draudzību vai nepieciešamību piedzīvot un tikt galā ar vientulības sāpēm. Tas bija arī robežu atvēršanas laiks: sākumā visā “Austrumu blokā”, tad arī Eiropas ietvaros. Paplašinājās starptautiskās tirdzniecības un tikšanās iespējas, kādas vēl nekad nebija bijušas iespējamas.

Ar to ir saistīta aktīvāka līdzdalība citu cilvēku ciešanu novēršanā: piem., miera kustība vai kustība pret atomenerģijas izmantošanu, pret seksuālo vardarbību – tie ir tikai daži būtiski punkti. Šādas pārmaiņas vienmēr notiek Saturna/Plutona satikšanās laikā.

Tas pats notika arī 2001. gada 11. septembrī: notika uzbrukums pasaules sabiedrībai, kad tā bija ceļā uz miermīlīgu sadzīvošanu. Līdz pat šai dienai šis “uzbrukums” tiek minēts kā iemesls visā pasaulē pazīstamajiem “pretterorisma pasākumiem”.

Arī pasaules finanšu krīze un Grieķijas parādu krīze 2009. – 2010. gadā, kad daži tika pie lielākas bagātības, bet vairums cilvēku un veselas valstis solidaritātes trūkuma dēļ nokļuva postā, kļuva iespējama Saturna/Plutona satikšanās ietekmē.

Atskats uz dažiem notikumiem šī pēdējā Saturna/Plutona perioda laikā, kas beidzās 2019. gadā, parāda, kā, no vienas puses, augstās būtnes, kuras nosaka mūsu attīstību, atbalsta mūs un vada minētās tēmas (satikšanās transformācijas) ietvaros, bet, no otras puses, mums jāpiedzīvo arī tādu spēku pretestība, kuri to negrib pieļaut.

Plutona/Saturna tēmas dara redzamas garīgās cīņas, kuru kaujas lauks ir cilvēce. Cilvēks tiek izaicināts ar saviem lēmumiem un rīcību būtiski ietekmēt šīs cīņas iznākumu. Jaunais Plutona/Saturna cikls sākās šajā gadā, ar konjunkciju Mežāzī. Tātad tematika ir pamatīgi mainījusies.

Šis posms vēsturiski ir salīdzināms ar iepriekšējo Plutona/Saturna konjunkciju Mežāzī, kas notika 1518. gada 3. janvārī, tātad pirms 500 gadiem. Īsi pirms tam Martins Luters bija pienaglojis savas 95 patiesās kristietības tēzes pie Vitenbergas baznīcas durvīm un tika izdalītas skrejlapas ar šīm tēzēm vācu valodā. Vēlāk, šī paša cikla ietekmē, viņš, būdams izraidīts trimdā, iztulkoja visu Bībeli vācu valodā, lai to varētu lasīt arī vienkāršais cilvēks. Sākās tautas sacelšanās, kurai sekoja tās brutāla sakāve, vajāšanas, inkvizīcija, kas turpinājās 100 gadus, līdz pat Trīsdesmit gadu karam. To visu pavadīja slimības, bads un epidēmijas, kā rezultātā pēc 130 gadiem veseli Eiropas reģioni bija izmiruši.

Naids un pretestība vērsās, pirmām kārtām, pret baznīcas firstiem un viņu šķietami neaizskaramo varas un naudas kāri, kurai pateicoties un tirgojot indulģences, viņi mocīja un aplaupīja nabaga ļaudis. Šīs cīņas izmainīja Eiropas tēlu uz vairākiem gadsimtiem, katoļu baznīcas vara tika būtiski atvirzīta malā un sašķelta. Pārdzīvojuši lielu postu, cilvēki izcīnīja daļēju reliģisko autonomiju un atguva cilvēkcieņu.

Plutons tika atklāts 1930. gadā. Līdz tam tas cilvēci ietekmēja tikai caur zemapziņu. Šī gada Plutona/Saturna konjunkcijas Mežāzī pamattēma, tāpat kā 1518. gadā, ir attieksmes pret patiesību un varu transformācija. Šajā situācijā runa vienmēr ir par cilvēka sevis pilnvarošanu, apzināti pārņemot atbildību par visu notiekošo. Skaistā Svaru perioda ilūzija sabrūk. Mežāža periodam būs raksturīgs lielāks prātīgums (трезвость), nopietnība un aprobežošanās ar nepieciešamāko. Mūsu pārmērīgā patēriņa mentalitātei tas varētu nākt tikai par labu, arī izpostītā dabas pasaule beidzot varētu atviegloti uzelpot. Te gan rodas jautājums: kurš noteiks, kas ir visnepieciešamākais, kuri ekoloģiskie, saimnieciskie, sociālie, ar veselību saistītie pasākumi būs būtiski? Mums visiem priekšā ir liela transformācija, saistīta ar sevis pilnvarošanu, kas netiek dāvināta. Sevis pilnvarošana nozīmē: brīvi pacelt savu Es jaunā, dziļākā, atbildīgākā līmenī. Mūsu rīcībā ir labo hierarhiju atbalsts un pēc 1930. gada apzinātie Plutona spēki!

Tas, ka šī Saturna/Plutona konjunkcija notiek saistībā ar Sauli un Merkuru, mums rāda, ka lielā cilvēces transformācija ir veicama tikai ar katra atsevišķā cilvēka līdzdalību. Neviens vadonis, neviena partija, neviena organizācija neatbrīvos mūs no sliktām varas attiecībām. Katram cilvēkam pašam jāsper nepieciešamie transformācijas soļi, lai atbildību, kuru līdz šim viņš labprāt deleģēja citiem, atgūtu no jauna un pārveidotu paša Es varu.

Es gribu aprakstīt šī procesa trīs lielos līmeņus:

1. līmenis:

Saturns ir lielais atmiņas meistars, atgādinātājs un brīdinātājs: – tas pieprasa vēsi, apdomīgi atskatīties uz mūsu līdz šim paveiktajiem un nepadarītajiem darbiem; it sevišķi pilnībā pieņemt to slikto, ko esam nodarījuši, bez taisnošanās par apstākļiem vai vainas novelšanas uz citiem! – pilnībā uzņemties atbildību pašam, novērst skatu no pagātnes un nonākt tagadnē.

2. līmenis: Saturns/Saule simbolizē morālās sirdsapziņas spēku: – Paša sliktos un nepadarītos darbus, kuros egoisms un vēlme gūt priekšrocības ņēma virsroku un noteica mūsu rīcību, no visas sirds nožēlot un lūgt likteņa Kungam piedošanu. Saturns/Saule/Merkurs: – Piedot cilvēkiem, kuri sagādājuši sāpes vai zaudējumus. Ja šajā līmenī izdosies pilnībā atvērt sirdi Golgātas mistērijai, visam Kristus ciešanu ceļam mūsu grēku izpirkšanas vārdā, tad var izdoties patiesi pieņemt šo piedošanu un atbrīvoties no vainas, taisnošanās un citu apvainošanas nastas. Tikai šādi saņemot piedošanu – kā dziļu sirds žestu –, mēs patiešām varam pilnībā atvērties Kristum. Tas paver mūsos, mūsu sirdī jaunu telpu, un tagad mēs varam brīvi izlemt

dzīvot 3. līmenī, t.i., ielaist sevī nākotni. Saturns/Plutons/Saule/Merkurs: – katrs cilvēks pēc savas izcelsmes, kā arī attiecībā uz savu nākotni, ir gara cilvēks; – savienoties ar šo garīgo, labo cilvēku sevī; – dziļa ticība, stipra cerība un nepārejošs LABAIS.

Šiem trīs līmeņiem arvien no jauna apzināti jāiet cauri. Tie mums palīdz pārveidot sevi un rezultātā arī pasauli. Šobrīd cilvēce ir pārāk dziļi noslīdējusi egoismā, kas no visdažādākajām Zemes kārtām uzmodina viņā ēnas būtni.

“Nāks laiks, kad izskatīsies tā, it kā Golgātas notikumi ir pārņēmuši visu Zemi! Izskatīsies tā, it kā egoisms gribētu nonāvēt [ēterisko] Kristu, Budhi. Tas būs Antikrista laiks.” (1)

“Dieva, tikumu un nemirstības vietā liekot zeltu, veselību un dzīves paildzināšanu, no pasaules tiek izstumts Golgātas mistērijas impulss, aizvietojot to ar citu, no Rietumiem nākošu impulsu, sava veida Antikristu. No Austrumiem nākušie spēki grib paralizēt Kristus impulsu (kādam tam jāparādās 20. gadsimtā), novēršot cilvēku uzmanību, interesi no ēteriskā Kristus ierašanās.

Tie, kuri Kristus vietā pasaulē grib ievest Antikristu, cenšas izmantot to, kas varētu darboties caur vismateriālākajiem spēkiem, taču darboties caur tiem viscaur garīgi.

Šie spēki pirmām kārtām tiecas izmantot elektrību, proti, Zemes magnētismu, lai izplatītu savu ietekmi pār visu Zemi. … Tajā, ko es nosaucu par cilvēka dubultnieku, paceļas Zemes spēki. Cilvēki sapratīs šo noslēpumu. Tas būs amerikāņu noslēpums, proti, spēja izmantot Zemes magnētisma dualitāti, ziemeļu un dienvidu magnētismu, lai Zemi apņemtu vadoši spēki, kuri darbotos garīgi. … No noteiktas debesu puses pastāvīgi darbojas garīgās būtnes; atliek šīm garīgajām būtnēm likt kalpot Zemes esamībai un uzzināt no tām Zemes magnētisma noslēpumu, lai tad ar trīs lietām – zeltu, veselību un dzīves paildzināšanu – panāktu grupas egoismam ļoti svarīgas lietas.” (2)

Dažādas konstelācijas mums detalizēti parāda pašreizējās aktuālās situācijas dramatismu: - 2020. gadā no 10. līdz 22. martam Saturns pāriet Ūdensvīrā: tas nozīmē cilvēka brīvības un kopienas veidošanas ierobežošanu, tā ir kritiska fāze. - kopš 23. marta Saturns atrodas Ūdensvīrā; rodas jautājums: vai mēs pieradīsim pie šī stāvokļa, atradīsim tajā citas struktūras, lai turpinātu dzīvot pa vecam, vai pamodīsimies par labu tam, ko mums nozīmē brīvība un sociālā kopiena? - Marsa konjunkcija ar Plutonu: šī ir tipiska kara konstelācija! No vienas puses varas pārņemšana, no otras puses bezspēcības pārdzīvojums. Jautājums, vai mēs būsim pietiekami modri sevis pilnvarošanai. - 27. martā līdzīgs Mēness mezgla stāvoklis kā 2001. gada 11. septembrī; tā pati karmiskā problemātika un jaunas cilvēces karmas darbība, kas saistīta ar tās rīcību šajos notikumos. - kopš 1. aprīļa Marsa/Saturna konjunkcija ar Ūdensvīru 0 grādā: ārkārtīgi aktivizē vai nu brīvības zaudējuma cementēšanu, vai cilvēku pamošanos pašu atbildībā un garīgā kopienā. - kopš 4. aprīļa Jupitera/Plutona konjunkcija: neskatoties uz faktiem, valdošās varas pārliecība tiks propagandēta un cementēta. Jautājums, vai cilvēki spēs ieraudzīt savas “dzelzs pārliecības” un tās atlaist, lai radītu telpu patiesai, dzīvai nākotnei. Liels transformācijas spēks varētu uzsākt pārvērtību procesu caur nesavtīgu, uz koplabumu virzītu domāšanu un rīcību.

Šī pati konstelācija ar tiem pašiem jautājumiem atkārtosies 2020. gada 30. jūnijā un 12. novembrī!

- 13. augustā Marsa/Plutona kvadrāts (satikšanās 90° aspektā): tiks ārkārtīgi spēcīgi izaicināts vai apdraudēts sevis pilnvarošanas spēks. - 24. augustā Marsa/Saturna kvadrāts: tiks spēcīgi pieprasīta paša atbildība. - no 2020. gada februāra līdz aprīlim (bet jo īpaši 4. martā) Lilitas konjunkcijā ar Hironu: kļūst redzams cilvēciskās cieņas ievainojums. Kurā brīdī mūsdienu cilvēks savu lielās ciešanās izcīnīto cieņu pats sācis mīdīt kājām?

Planētas maina savu virzienu uz pretējo, t.s., „atpakaļgaitu“: Plutons no 26. aprīļa līdz 5. oktobrim; Saturns no 11. maija līdz 29. septembrim; Jupiters no 15. maija līdz 13. septembrim.

Šie laika posmi, iespējams, nesīs zināmu situācijas atslābumu, kuru mēs varam izmantot notikušā pārstrādāšanai, lai, situācijai atgriežoties, nepieļautu to pašu seku atkārtošanos!

Savā atklātajā Lieldienu vēstulē 2019. gada 10. aprīlī („No Lieldienu mistērijas pie uzdevuma”) es ar sekojošiem vārdiem brīdināju par cilvēku gara spēku koncentrēšanu uz šajā gadā pārbīdītajiem Lieldienu svētkiem: „No šī kosmiskā tēla – zodiaka apļa – runā augstas garīgās hierarhijas, kuras pavada mūsu attīstību, bet tajā mēs atrodam arī „vārtus“, kas atvērti cilvēkus izaicinošām būtnēm, kā arī destruktīviem, cilvēku dzīvi un attīstību traucējošiem spēkiem. Šajos kalendārajos Lieldienu svētkos tiks aktivizēti tieši šādi vārti dzīvei naidīgām būtnēm. Tas paaugstina minēto spriedzi un rada iespēju ļaut šiem spēkiem sevi inspirēt un pavedināt uz sociāli kaitējošiem, cilvēku un dabu graujošiem lēmumiem un pārsteidzīgu rīcību.“

Jautājums: ciktāl mēs, cilvēki, pielāgojoties, meklējot komfortu un neziņas dēļ esam šo procesu veicinājuši, nepievēršot pietiekamu uzmanību cilvēkiem un Zemei svarīgiem, dziedinošiem impulsiem, kuri nāca no kosmiskajiem Lieldienu svētkiem?

Šajā, 2020. gadā Lieldienu svinēšanai pilnībā jāizpaliek. Katrā ziņā ir ieplānots, ka kopīgie svētki baznīcās un reliģiskajās kopienās notikt nedrīkst. „Mūsu veselības aizsardzības vārdā“ mēs tiekam aicināti savstarpēji vairāk norobežoties, stiprināt apziņu par nacionālajām atšķirībām un robežām, kā arī personīgo egoismu. Par to vēlreiz Rūdolfs Šteiners: „Lielais cilvēces mērķis ir visu atšķirību pārvarēšana un lielās cilvēku mīlestības dibināšana.“ (3) „Šis mērķis netiks sasniegts citādi, kā cilvēkiem mācoties arvien vairāk ieiet garīgajā pasaulē.“ (4)

Mēs paši esam ievainojuši savu cilvēka godu ar materiālistiski-egoistisku izturēšanos. Arimans mums stāsta, ka nav „Dieva, tikumu un nemirstības“ un ka ļaunais cilvēkā arvien atkārtojas, ka tas nav pārvarams. Bet aktuālo zvaigžņu konstelāciju ietekme uz cilvēces dzīvi atgādina mums, kas patiešām atkārtojas mūsu neapzinātības un egoisma dēļ.

Bet tās mums atgādina arī to, ka iespējams atgūt savu godu un attīstīties par īstu Saules kroni. Kristus parāda mums šo nākotnes cilvēka tēlu ar saviem vārdiem pie krusta: „Eli, Eli, lama sabachthani!“ – Mans Dievs, mans Dievs, kā Tu esi pacēlis godā, apgarojis cilvēces Es!“ (5)

„Ja mēs ļausim darboties šim tālajam mērķim, kas ir tik tāls, bet var būt tuvs, ja tas kļūs par spēku mūsu sirdīs, tad mēs to sasniegsim. Nekad neļausim šādiem svētkiem paiet mums garām, neierakstot dvēselē šīs lielās cilvēces perspektīvas! Ikdienas lietām mums, cilvēkiem, ir dots savs laiks. Taču, atskanot svētku zvaniem, cilvēkam jāatceras, ka viņš nav tikai laika bērns, bet savā garā viņš ir mūžības bērns.“ (6)

Es vēlu katram no mums modru, atvērtu sirdi, lai cienīgi uzņemtu sevī šo Lieldienu Kristus impulsu!

Rozanna Zontāga


Quellennachweis: (1), (3),(4),(5),(6)- Rudolf Steiner in GA96 „Die Reinigung des Blutes von der Ich-Sucht durch das Mysterium von Golgatha; 1.04.1907 (2), Rudolf Steiner in GA178 „Individuelle Geistwesen und ihr Wirken in der Seele des Menschen“.