INTERMECO


KAS IR GARS?


Mēģināsim šo jēdzienu piepildīt ar tam atbilstošu saturu, lai vairs nebūtu jāmulst, kad, piemēram, mūsu bērns, sasniedzis zināmu vecumu, pēkšņi jautā: Kas tas ir - gars? Jo, tikai konfrontējot ar šo jautājumu, vairums mūsdienu cilvēku pēkšņi atskārš, ka, dzirdot un paši lietojot šo vārdu, nekad nav aizdomājušies, kas tas īsti ir. Kaut kas līdzīgs dvēselei? Baznīcas īpašums? Spoks? Vai vienkārši “garaiņi”, ko ražo mūsu smadzenes?


Sākšu ar apgalvojumu: cilvēka gars ir tas, ko viņš var pārdzīvot kā savu Es, viņa pašapziņa - kvalitāte, kas ļauj viņam orientēties apkārtējā pasaulē, spriest par lietām un notikumiem, saprast to jēgu, nospraust mērķus un meklēt ceļus to sasniegšanai, risināt problēmas, atšķirt derīgo no nederīgā, labo no ļaunā, būtisko no nebūtiskā. Citiem vārdiem, tā ir instance cilvēkā, ko var uztvert kā viņa vadoni, padomdevēju, sargu, tiesnesi un daudz ko citu, kas, galu galā, nosaka viņa dzīves kvalitāti, saturu un virzību. 


Uz to varētu iebilst: ja visas nosauktās darbības izriet no vienas būtnes, kuru tu sauc par garu, rodas jautājums – kurš tam ir piešķīris tik svarīgas pilnvaras? Kā tas zina, kas ir labi un kas slikti, kā arī visu pārējo? Un ar kādu spēku tas paveic visu minēto? 


Sāksim ar pēdējo jautājumu: Ar kādu spēku gars veic savu darbu? – Ja, paturot to prātā, vēlreiz pārskatīsim minētos apgalvojumus, tad atklāsies, ka tas viss tiek sasniegts domāšanas ceļā. “Domāšana ir cilvēka spēja pievienot noteiktām uztverēm atbilstošus jēdzienus, apvienot tos jēgpilnās grupās, paceļoties pie arvien aptverošākiem jēdzieniem, un šādi vest cilvēku pie patiesības.” 


Kā tas zina, kas ir labi un kas slikti? – Tas atrodas ārpus labā un ļaunā. Tas ir tīra apziņa. Tādēļ tas par visu var spriest patiesi.


Kurš ir piešķīris tam tik svarīgas pilnvaras? – Neviens. Pamodies gars ir pašpietiekams fenomens un balstās tikai pats sevī, tāpat kā Dievs. Jo cilvēka gars ir radīts “pēc Dieva vaiga un līdzības” tieši attiecībā uz šo īpašību.


Pieņemsim, ka tas attiecas uz cilvēka garu; kas tādā gadījumā ir Zemes gars? 


Garazinātne mums atklāj: kopš Golgātas notikumiem, jau 2000 gadus Zemes gars ir Kristus


 

Please reload