ATSKATS UN IESKATS

Cienījamie, dārgie, mīļie draugi un domubiedri,


Pārdomājot savu dzīvi pēdējos 25 gados, kopš esmu pieņēmusi lēmumu veltīt to latviešu tautas apgaismībai, proti, aiz pārliecības, ka ikvienam cilvēkam, kurš pašlaik dzīvo uz Zemes, ir jābūt iespējai saskarties ar antroposofiju viņam saprotamā valodā, tātad, atskatoties uz šiem gadiem, man radās vēlme iesaistīt savās pārdomās arī jūs kā tos, kuriem mans darbs tika veltīts.


Iesākumam fragments no APĻA sadaļas “Nodoms”:
APLIS darbojas antroposofijas studiju grupās, organizē seminārus, lekcijas, mākslinieciskas nodarbības un pārrunas atbilstoši saviem uzdevumiem un iespējām, veicina antroposofiskās literatūras tulkošanu un tās izplatīšanu, uztur bibliotēku un mājas lapu internetā. 
Tā kā jebkāda praktiska darbība šajā pasaulē ir saistīta ar noteiktiem izdevumiem, mēs esam pateicīgi draugiem, kuri atrod iespēju balstīt mūsu darbu finansiāli. Tas ir arī mūsu morālais balsts, jo parāda, ka tas, ko mēs darām, ir kādam vajadzīgs.

Pēdējo teikumu gan nākas taisnības dēļ pielabot: Tas būtu…, jo parādītu

Lūk, šis jautājums ir tas, pie kā es atkal nonācu savās pārdomās, un šodien runa nav tikai par naudu, lai arī šī problēma viscaur pastāv. Visa dzīve ir tik  radikāli mainījusies: internets, automātiskie tulki, angļu valodas kults u.t.t., ka arī šajā ziņā šis jautājums ir vietā.

Tādēļ lūdzam jūs pārdomāt un izteikt savas domas, atbildot uz sekojošiem jautājumiem vai brīvā formā: 

1) Vai Jūs piedalāties kādā antroposofiskā darba grupā? Kādā?
2) Vai pats/pati organizējat šādas grupas vai pasākumus?
3) Vai lietojat antroposofiskās grāmatas latviešu valodā? Vai jūsuprāt tās ir vajadzīgas?
4) Vai ir vēlami jauni tulkojumi? Kādi?
5) Vai lietojat portālu www.aplis.lv? Kuras sadaļas? Vai jūsuprāt tas ir vajadzīgs?
6) Vai jums ir zināmi citi antroposofiskās literatūras tulki latviešu valodā, neskaitot Zentu Vilsoni?
7) Vai jūs varētu/gribētu veicināt antroposofiskās literatūras izplatīšanu?

 

Ja izdevniecībai būt, tad tai ir vajadzīgi papildus spēki: tulki, redaktori-korektori, izplatītāji un atbilstošs finansējums, kuru – pēc croudfinding principa var nodrošināt tikai šajā darbā ieinteresēti cilvēki. Tādēļ:
8) Vai esat gatava(s) atbalstīt šo darbu ar regulāru iemaksu pēc savām iespējām?

Atkarībā no jūsu atbildēm un ne-atbildēm tiks pieņemts lēmums, kā rīkoties tālāk.

Atbildes, lūdzu, sūtiet: j.dobrovolska@gmail.com

 

 

Please reload