CĪŅA PAR KRIEVU KULTŪRAS DĪGLI

Fundamentāla Šteinera norāde 1918. gadā,kas pēc 100 gadiem joprojām ir aktuāla

[Pasaules politikā] toni nosaka cilvēku grupa, kura grib pārvaldīt Zemi ar kapitālistiskas saimniekošanas līdzekļiem. Tai pieder visi tie cilvēki, kurus šī grupa spēj ar ekonomiskiem līdzekļiem saistīt un organizēt. Būtiski ir tas, ka šī grupa zina: Krievijas teritorijā dzīvo nākotnes perspektīvā neorganizēta cilvēku kopums, kas nes sevī sociālistiskas organizācijas dīgli. Šo sociālistiskā impulsa dīgli pakļaut minētās antisociālās grupas varai ir minēto grupējumu mērķis. Šo mērķi nevarēs sasniegt, ja Viduseiropā ar sapratni tiks meklēta apvienošanās ar austrumu dīgļa impulsu. Tā kā minētā grupa ir atrodama anglo-amerikāņu pasaulē, tad šī fakta sekas izpaužas pašreizējā varas konstelācijā, kas aizklāj īstās intereses un mērķus. Tā aizsedz faktu, ka tiek rosināta cīņa par krievu kultūras dīgli starp anglo-amerikāņu pluto-autokrātiem un Viduseiropas tautām. Brīdī, kad Viduseiropā šis fakts tiks atklāts, nepatiesā konstelācija tiks aizvietota ar patieso. Tādēļ karš dažādās formās turpināsies tik ilgi, kamēr vāciskums un slāviskums atradīs viens otru kopīgā mērķī – cilvēku atbrīvošanā no Rietumu jūga.


.... lasiet tālāk