ĀRSTU DEKLARĀCIJA


G L O B A L E R C O V I D - G I P F E L - R O M, I T A L I E N

Starptautiskā ārstu un medicīnas zinātnieku alianse - 2021. gada septembris.


Dr. Roberta Malone, in vitro un in vivo RNS transfekcijas atklājējs un mRNS vakcīnas platformas arhitekts:

https://3speak.tv/watch?v=pandemichealth/iemhyrjt&jwsource=twi


Mēs, pasaules ārsti, vienoti un uzticīgi Hipokrāta zvērestam, atzīstam, ka ārsta profesija, kā mēs to zinām, atrodas krustcelēs, un mēs esam spiesti paziņot:


ŅEMOT VĒRĀ , ka mūsu augstākā atbildība un pienākums ir saglabāt un atjaunot medicīnas godu, integritāti, mākslu un zinātni;

ŅEMOT VĒRĀ , ka mūsu spēja rūpēties par saviem pacientiem tiek apkarota vēl nepieredzētā līmenī;

TĀ KĀ politikas veidotāji ir nolēmuši ieviest vienotu ārstēšanas stratēģiju, kas noved pie nevajadzīgām slimībām un nāves, nevis saglabā individuālas, personalizētas pacientu aprūpes pamatjēdzienus, kas izrādījušies droši un efektīvi;

ŅEMOT VĒRĀ, ka vadošie ārsti un citi veselības aprūpes sniedzēji, kuri izmanto savas zināšanas par epidemioloģiju, patofizioloģiju un farmakoloģiju, bieži vien ir pirmie, kas identificē jaunas, potenciāli dzīvību glābjošas ārstēšanas metodes;

ŅEMOT VĒRĀ , ka ārsti arvien vairāk tiek atturēti no iesaistīšanās atklātā profesionālā diskursā un viedokļu apmaiņā par jaunām un potenciālām slimībām, kas ne tikai apdraud ārsta profesijas būtību, bet, kas ir vēl svarīgāk un traģiskāk, mūsu pacientu dzīvi;

TĀ KĀ aptieku, slimnīcu un veselības aizsardzības iestāžu liktie šķēršļi neļauj tūkstošiem ārstu ārstēt savus pacientus, lielākā daļa veselības aprūpes sniedzēju ir bezpalīdzīgi, lai pasargātu savus pacientus no slimībām. Tagad ārsti iesaka saviem pacientiem vienkārši doties mājās (lai vīruss varētu vairoties) un atgriezties, ja slimība pasliktinās. Rezultātā simtiem tūkstošu pacientu nomirst tādēļ vien, ka nav saņēmuši nepieciešamo ārstēšanu. Tā nav medicīna, tā nav aprūpe. Patiesībā šī politika ir noziegums pret cilvēci.


TĀPĒC SECINĀM, ka ārsta un pacienta attiecības ir jāatjauno. Medicīnas centrā ir šīs attiecības, kas ļauj ārstiem vislabāk izprast savus pacientus un viņu slimības un nozīmēt ārstēšanu, kurai ir vislabākās izredzes gūt panākumus, kamēr pacients aktīvi iesaistās ārstēšanas procesā.

NOLEMJAM, ka jāpārtrauc politiskā iejaukšanās medicīnas praksē un ārsta un pacienta attiecībās. Ārstiem un visiem veselības aprūpes sniedzējiem ir jābūt brīvībai praktizēt medicīnas mākslu un zinātni, nebaidoties no atriebības, cenzūras, neslavas celšanas vai disciplināriem sodiem, ieskaitot iespējamu licenču un slimnīcas privilēģiju zaudēšanu, apdrošināšanas līgumu zaudēšanu un valsts organizāciju iejaukšanos, kas turpina traucēt mums rūpēties par pacientiem, kuriem tas ir nepieciešams. Vairāk nekā jebkad agrāk ir jāaizsargā tiesības un iespēja dalīties ar objektīvām zinātniskām atziņām, kas veicina mūsu izpratni par slimībām.

NOLEMJAM, ka ārstiem ir jāaizstāv savas tiesības nozīmēt ārstēšanu, ievērojot principu PIRMKĀRT NEKAITĒT.

Ārstiem nedrīkst liegt izrakstīt drošu un efektīvu ārstēšanu. Šie ierobežojumi joprojām izraisa nevajadzīgas slimības un nāves gadījumus. Pacientiem ir jāatgūst tiesības saņemt šo ārstēšanu, kad viņi ir pilnībā informēti par katras iespējas riskiem un ieguvumiem.

NOLEMJAM aicināt pasaules ārstus un visus veselības aprūpes sniedzējus pievienoties mums šajā cēlajā mērķī, cenšoties atjaunot uzticību, integritāti un profesionalitāti medicīnas praksē.

NOLEMJAM aicināt pasaules zinātniekus, kuri pārzina biomedicīnas pētījumus un ievēro augstākos ētikas un morāles standartus, pastāvēt uz savu spēju veikt un publicēt objektīvus, empīriskus pētījumus bez represijām pret viņu karjeru, reputāciju un bez bailēm par iztiku.

APŅEMAMIES mudināt tos pacientus, kuri tic ārsta un pacienta attiecību nozīmīgumam un iespējai aktīvi piedalīties viņu ārstēšanā, pieprasīt piekļuvi zinātniski pamatotai medicīniskai aprūpei.


TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies ir apstiprina šo deklarāciju pirmās vēstules datumā.


Paraksti (29.9.21: aptuveni 7000 augošā secībā) un vietne: https://doctorsandscientistsdeclaration.org/