Tēlotājas mākslas studija
FORMU ZĪMĒŠANA radošo spēju atraisīšanai

 

„Māksla kalpo orgānu veidošanai,
caur kuriem Dievi var uzrunāt cilvēku”.


Rūdolfs Šteiners


„Līnijas un figūras ir redzamas Dieva žestu zīmes;

iemācies tās saprast, un tu sapratīsi, kā Dievs ir radījis pasauli.”


Filippo Brunelleski (1377 – 1446)

 

 


Šis ir vingrinājumu ceļš, ko var iet ikviens, kuram ir interese par savu iekšēju attīstību. Tam nav nepieciešamas izcilas intelektuālas spējas vai citas īpašas dotības. Tas ved pie radošo spēku aktivizēšanas, kas snauž ikvienā cilvēkā, bet dažādu apstākļu dēļ ne vienmēr tiek pie vārda.
Formu zīmēšana uzrunā iekšējo ritmiķi mūsos, kas harmonizē formējošo un atraisošo, rosinošo un nomierinošo, kosmisko un zemišķo elementu mūsos un līdz ar to stiprina mūsu vidus spēku, mūsu Es, kas cīnās par savu attīstību starp to pastāvīgi apdraudošām tendencēm: no vienas puses tā ir domāšanas sklerotizācija un ar to saistītais dvēseles sastingums vai iztukšošanās un, no otras puses, gribas vājums un apātija.
Tieši mūsu laikā, kad ļoti daudzi faktori masīvi paralizē mūsu Es motivācijas spēku, izkaltē mūsu dvēseli un kad tajā valdošie antiritmi draud padarīt mūs slimus, šāds vingrinājumu ceļš var kļūt par atveseļojošo un dzīvinošo spēku avotu.
Kurš cītīgi veiks vingrinājumus, tas ar laiku ievēros, ka ne tikai „iemācās” kaut ko jaunu, bet arī to, ka viņā notiek zināmas iekšējas pārmaiņas. Viņš kļūst mierīgāks, nosvērtāks, paaugstinās viņa koncentrēšanās spēja, viņam paveras jauns skatījums gan uz sevi, gan uz norisēm apkārtējā pasaulē. Tā formu zīmēšana var kļūt par iekšējas pilnveidošanās ceļu.

 
GLEZNOŠANA ar ūdens krāsām

 






„Ja gribi izzināt sevi, raugies pasaulē,
ja gribi izzināt pasauli, raugies sevī.”

Rūdolfs Šteiners

 

 

 

Cilvēks ir visai sarežģīta būtne. Viņam ir fiziskā miesa, dvēsele un gars, un katra no šīm jomām prasa savu kopšanas veidu, ja cilvēks grib attīstīties par harmonisku, vispusīgu būtni, kas var jēgpilni iekļauties pasaules veselumā un veicināt tās veselīgu attīstību.
Kā fiziskās miesas veselībai ir nepieciešama kustība, garam – gudrība, tā dvēselei ir nepieciešamas pēc iespējas bagātāks jūtu spektrs, ko tā var izkopt pievēršoties daudzveidīgiem jutekliskas pasaules fenomeniem, to starpā arī krāsām, un atklājot tajās jūtu pasaules bagātību.
Šai ziņā gleznošana ir vēl viens pasaules izzināšanas un sevis pilnveidošanas ceļa aspekts.



 
MELNBALTĀ ZĪMĒŠANA ar zīmuli, ogli un tušu












„Katrs jauns priekšmets, kārtīgi aplūkots,
atver mūsos kādu jaunu orgānu.”

Johans Volfgangs Gēte, 1823. g.


 

 

Formu pasaule ir viena no daudzajām pasaulēm, kurās mēs ar jums dzīvojam un kas piedalās mūsu
tapšanas procesā par cilvēkiem.
Tāpat kā krāsu, skaņu, smaržu un daudzas citas pasaules, tā gaida, lai mēs apzināti uztvertu to visā tās bagātībā un novērtētu tās lomu mūsu dzīvē.

Pārmaiņus ar gleznošanu, sevišķi tumšajā ziemas laikā mēs pievēršamies zīmēšanai pēc iztēles vai no dabas
(klusās dabas, interjeri, portreti).


 
Antroposofiskā kustība Template by Ahadesign Dzinējs Joomla!